Navigace

Zasady dobrej ochrony przed słońcem

Dlaczego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna? W jakich sytuacjach należy chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym i zasady bezpiecznego przebywania na słońcu.

Dlaczego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna?

Padające na ziemię promienie słońca składają się z wielu rodzajów promieniowania, które oprócz światła widzialnego zawierają niedostrzegalne dla ludzkiego oka promieniowanie ultrafioletowe (UV). Mimo że nie jest ono dla nas widoczne potrafi głęboko wniknąć w skórę.

Promieniowanie ultrafioletowe w zależności od długości fali dzieli się na promieniowanie UVA i UVB. Każde z nich w sposób odmienny działa na skórę.

Promieniowanie UVA

Promieniowanie UVA stanowi większość promieniowania wysyłanego na ziemię. Jego natężenie jest na stałym poziomie przez cały dzień, niezależnie od pogody i pory roku.

Oddziaływanie promieniowania UVA na skórę

 • Przenika do głębszych warstw skóry.
 • Powoduje przedwczesne starzenie się skóry i pojawienie się zmarszczek.
 • Może wywołać alergię słoneczną (swędzenie, zaczerwienie).
 • Przyspiesza formowanie się niechcianych plam pigmentacyjnych (przebarwień).

PROMIENIOWANIE UVB

Większa ilość promieniowania UVB dociera na powierzchnię ziemi głównie podczas słonecznych i letnich dni, a zatem w okresie, w którym skóra zdecydowanie częściej wystawiana jest na słońce.

Oddziaływanie promieniowania UVB na skórę

 • Dociera przeważnie do zewnętrznych warstw skóry.
 • Powoduje zaczerwienie i zaciemnienie skóry.
 • Przy długotrwałej ekspozycji może prowadzić do oparzeń.

Słońce i opalanie stanowią nieodłączną część lata. Przebywanie na słońcu jest dla człowieka czymś naturalnym i ważnym. Aby jednak było bezpieczne, należy pamiętać o rozsądnym wystawianiu się na promienie słoneczne i o stosowaniu preparatów ochronnych. Zarówno zbyt długi jak i krótki pobyt na słońcu bez odpowiedniej ochrony może wywołać niepożądane reakcje skórne – bezpośrednio po opalaniu lub w pewnym odstępie czasu. Ludzka skóra wykazuje zdolność zapamiętywania sytuacji, w których uległa oparzeniu lub była zbytnio narażona na promieniowanie słoneczne. Z tego względu należy korzystać ze słońca rozsądnie i z umiarem.

W jakich sytuacjach należy chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym?

 • Przy opalaniu
  podczas opalania się na plaży lub przy basenie łatwo stracić kontrolę nad czasem, jaki spędza się na słońcu. Należy mieć na uwadze fakt, że na skórę oddziałują również promienie słoneczne odbijane od powierzchni wody i piasku.
 • Podczas pływania
  efekt działania promieni odbitych od powierzchni wody może być mocniejszy niż wrażenie odczuwane na schłodzonej wodą skórze.
 • W pochmurny dzień latem
  nie należy bagatelizować siły promieniowania nawet przy zachmurzonym niebie.
 • Podczas dni wiosennych
  na wiosnę skóra bywa wrażliwa i po zimie nie jest jeszcze gotowa na opalanie i długie przebywanie na słońcu.

 • Podczas pobytu w górach i uprawiania turystyki
  natężenie promieniowania UV zwiększa się w sposób naturalny w zależności od wysokości nad poziomem morza. Dawki promieniowania UV mogą być znacznie większe już przy średniej wysokości nadmorskiej – nawet przy chłodnym powietrzu. Dlatego w górskiej turystyce tak ważna jest ochrona wszystkich odkrytych części ciała przed promieniowaniem UV.
 • Podczas zimy
  podobnie biały śnieg i lód oddziałują jak lustro. Odbijają promieniowanie UV padające na powierzchnię ziemi, a tym samym zwiększają jego intensywność oddziaływania na skórę. Sprawą oczywistą zatem jest stosowanie na twarz preparatu do opalania podczas jazdy na nartach lub innych aktywności sportowych.
 • Podczas zabawy dzieci
  dzieci są bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż dorośli. Skóra dziecka zapamiętuje na przyszłość niemalże każde poparzenie słoneczne.

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

 • Pamiętaj o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych.
 • Dostarczaj organizmowi dostatecznej ilości wody.
 • Unikaj przebywania na słońcu między godziną 11 a 15, wtedy bowiem promieniowanie jest najbardziej intensywne.
 • Stosuj preparaty do opalania. Nakładaj ponownie preparat do opalania podczas dłuższego przebywania na słońcu lub po wyjściu z wody.
 • Nie przebywaj na słońcu zbyt długo – nawet po zastosowaniu produktu ochronnego.
 • Badaj i obserwuj stan swojej skóry (znamiona, plamy pigmentacyjne, nierówności itp.). W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian skórnych, skontaktuj się jak najszybciej z dermatologiem.

Szczególne zasady bezpiecznego przebywania dzieci na słońcu

 • Dzieci do 6 miesięcy nie narażaj na bezpośrednie działanie słońca.
 • Dzieci do 3 roku życia nie wystawiaj celowo na słońce. Podczas przebywania na słońcu zadbaj o dostateczną i prawidłową ochronę w postaci preparatu do opalania.
 • Nałóż na skórę dziecka produkt ochronny nawet w przypadku, gdy kąpie się w stroju. Nie pozostawiaj dziecka w wilgotnym ubraniu.
 • Miej na uwadze, że organizm dziecka jest bardziej narażony na działanie słońca niż organizm dorosłych. Nawet podczas krótkiego przebywania na słońcu może dojść do przegrzania, udaru słonecznego lub uszkodzenia skóry.